P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Spydeberg Prestegårds Venner

NÅR STIFTET

Spydeberg Prestegårds Venner ble stiftet 10. mars 2011. Venneforeningen har våren 2019 ca. 240 medlemmer.


FORMÅL

Foreningen har til formål å støtte og stimulere Stiftelsen Spydeberg prestegårds virksomhet. Dette skjer blant annet gjennom å fremme interessen for historien om opplysningstiden i Norge på 1700-tallet, Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt historien om 1814 og den betydningen disse hendingene  har for oss i dag.


HVA ER VI ?

Spydeberg Prestegårds Venner er en sosial og meningsfull møteplass, med den kulturhistoriske forankringen som stedet og historien inviterer til. Her kan man fordype seg i temaer knyttet til kultur- og miljøspørsmål og ikke minst i fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.


HVA TILBYR VI ?

Spydeberg Prestegårds Venner har fem til seks medlemsmøter hvert år, samt en sommer- og førjulsfest. Dessuten kan man delta i fagkomiteer med temaer av som er av interesse. For tiden har vi følgende komiteer og grupper: Havegruppe, kunst-&kulturkomite, arrangementskomite, komite for historie-& bibliotek, Wilse-gruppe og damgruppe.


HVA MED ET MEDLEMSSKAP ?

Venneforeningen er åpen for alle. Både enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan bli medlemmer. Medlemmene er i hovedsak fra alle kommuner i Indre Østfold, men også fra landet forøvrig.

Medlemsskapet koster kr. 200,- pr år. Familiemedlemsskap, dvs 2 personer, koster kr. 300,- pr. år. Innmelding skjer til konto:   1135 05 23954   -    Spydeberg Prestegårds Venner.   


FORMALIA

Spydeberg Prestegårds Venner er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 999 143 644.  Se forøvrig våre vedtekter.

Spydeberg Prestegård med sine vakre omgivelser gir mange muligheter til interessante og lærerike oppgaver og utfordringer.

Bare fantasien setter grenser og da kan det bli både brede og dype områder å grave i. Deltagelse i fagkomiteene er et tilbud til medlemmer i venneforeningen.

Her kan man fordype seg i områder som er av interesse.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G