P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Organisasjon etter årsmøtet 11/2-2019

STYRE

Navn:                              Rolle:                   På valg i:

Stig M. Sandem                Leder                      2020

Dag Brynildsen                 Medlem                 2020

Torun Busch                      Medlem                 2021

Ragnhild Helle                  Medlem                 2021

Leif Hamberg                    Kasserer                 2020

Petter Anton Unnerud        Varamedlem          2020

Stephen Chance                Varamedlem           2018


VALGKOMITE

Navn:                                Rolle:                   På valg i:

Solvår Beitmann                 Medlem                 2020

Trond Huseby                     Medlem                 2020

Liv Melquist                        Medlem                 2020

Grete Ingebj.Engebretsen    Varamedlem          2020


REVISOR

Navn:                                 Rolle:                  På valg i:

Erik Melleby                       Revisor                   2018

Klubbe til bruk på våre møte. Laget av Jens Bøhler og overrakt på et arrangement i 2017.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G