P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Damhagen

Hagen på Spydeberg prestegård er den best dokumenterte i Norge på 1700-tallet.


Takket være Wilse foreligger det både detaljerte tegninger av haven og beskrivelser av hvor de forskjellige plantene vokste.


Gjennom hans anbefalinger for haveanlegg generelt, har vi fått et godt inntrykk av hvordan norske haver på 1700-tallet var utformet og beplantet.


Wilses gjenskapte formalhage ble inviet av kulturminister Thorhild Widvey

8. august 2014. Et enestående arbeid, både hva gjelder hagearkeologi, arkitektur, plante- og frøbearbeiding og ikke minst mange dugnadstimer fra medlemmer i Venneforeningen, er dermed foreløbig bragt frem til ferdigstilling.


Vi har mange å takke for at den vakre haven nå fremstår i sin nye og gjenskapte prakt. Først og fremst har Riksantikvar Jørn Holme vært en drivende kraft og nærmeste en forutsetning for at dette store prosjektet har kunnet bli realisert.


Se på de vakre bildene fra Wilses formalhage i bildegalleriet her.


Under fanene Wilses Formalhave og Damhaven

kan du lese mer om haven på Spydeberg prestegård.


Se NRKs film om Wilses have i programmet Grønn glede,sendt 7. juli 2015.   

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G