P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Rommene

Her kan du klikke deg rundt, fra rom til rom i hoved-

bygningen på Spydeberg prestegård.


Bildene er ment å gi et visuelt inntrykk, men den store opplevelsen kommer ved å gå fra rom til rom og fornemme hvordan det var her for over 200 år side.


Den gang da presten Wilse rådde grunnen - eller noe senere - under de høydramatiske augustdagene

i 1814.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G