P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Velkommen til Spydeberg prestegård !

På Spydeberg prestegård kan man fornemme viktige deler av Norges historie på 17- og 18-hundretallet. Benytt anledningen til et besøk og bli bedre kjent med stedet på denne hjemmesiden !

(placeholder)


Logoen til Stiftelsen Spydeberg Prestegård sees øverst på hver side.


Bolken til venstre i logoen (grønn) er Wilses egen tegning av hageanlegget.


Det okerfargede båndet er utdrag fra Wilses brev på latin til Carl von Linné

i 1769.


Det horisontale grå båndet er utdrag fra Christian Frederiks

brev på fransk til Karl Johan i august 1814.


S  P  Y  D  E  B  E  R  G