P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Fagkomiteer

FAGKOMITEER  PR. MARS 2019

Komiteene er åpne for alle medlemmer. Kontakt komiteansvarlig dersom du ønsker å delta. 


Kjøkkenkomité:

Torun Busch, komiteansvarlig

Ragnhild Helle

Bjørg Garseg

Gerd Bøhler


Arrangementskomité:

Aslaug Haugan, komiteansvarlig

Jens Bøhler

Rolf Eng

Else Marie Sørensen

Kari Beate Uri

Magna Haugland

 

Kunst- og kulturkomite  (kunst / interiør / musikk mm):

Nina Torhaug, komiteansvarlig

Mari Gullåsen,

Inger Hilde Bryn

Inger Aarvig

Aase Malkenes


Historisk komite (Historie / Bibliotek / Wilse ):

Leif Hamberg, komiteansvarlig

Per Henrik Oraug, ansvarlig for området "Wilse"

Trygve Aarvig

Einar Bjorvand

Trygve Botnen

Marta Lindås


Havegruppen: 

Bjørg Garseg

Berit Magnussen

Anne Synnøve Svantesvoll

Kari Solend

Ragnhild Sørby

Aslaug Haugan

Gerd Torhaug

Jens Bøhler

Kirsti Nygaard

Sissel Opjordsmoen

Mari Gullåsen

Torun Busch

Britt Haugbro

Anlaug Olafsrud

Gerd Bøhler

Anne Sofier Hoff


Komite for Damhagen:

Per Kristian Skulberg, komiteansvarlig

Olav Magnus Skulberg

Ulf Torhaug

Jan Erik Fredriksen

Petter Anton Unnerud

  


(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G