P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Kontakt oss

Stiftelsen Spydeberg prestegård har ingen ansatte. Styret innehar imidlertid de nødvendige funksjoner for forvaltning, drift og

utvikling av Spydeberg prestegård.


Styreleder Harald Gullåsen kan treffes på telefon 934 99 500 og

har e-post: hm-gull@online.no


Styret er for øvrig sammensatt som følger:

  Knut Espeland  ( e-post:knut.espeland@spydeberg.kommune.no )  

  Britt H. Egeland Gulbrandsen( e-post: britt.gulbrandsen@hotmail.com )

  Anne Sofie Hoff ( e-post: ansoh@online.no )

  Stig Martin Sandem ( e-post: ssandem@online.no )

  Per Kristian Skulberg ( e-post: pk@skulberg.com )

  Kjell Martin Sørby ( e-post: kms@sorbytakst.no )(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G