P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Wilse som bonde

Ny tekst skal inn

Jacob Nicolai Wilse

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G