P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Lysthuset

Wilses gjenskapte lysthus ble innviet den 11/9-2016 av

riksantikvar Jørn Holme

Lysthuset er en gave fra Spydeberg Sparebank. For øvrig den siste gaven fra banken, før den ble en del av Askim & Spydeberg Sparebank; også der et trekk av historisk sus.


Og lysthuset er langt i fra noe ferdighus. Tømmermann Arne Bøhler har satt det opp etter tradisjonelle metoder og med utgangspunkt i Wilses velkjente kobberstikk av sitt lysthus. Arbeidstegningene er produsert av arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug og alt er ettersett og godkjent av fylkeskonservatoren.Så har vi også fått på plass prammen (Østfold-eika) som skal være en tro kopi av båten Wilse benyttet for sine roturer på dammen over til lysthuset. Båten er bygget av Jens Bøhler. Jomfruturen ble foretatt av styreleder Ole Svenneby og banksjef Rune Hvidsten.


Styreleder i Stiftelsen Spydeberg prestegård, Harald Gullåsen takket Spydeberg Sparebank for den gedigne gaven. Han benyttet også anledning til takke banken og riksantikvaren for all annen støtte som er gitt gjennom flere år.


Riksantikvar Jørn Holme holdt en engasjerende og svært god tale der han fremhevet Spydeberg Prestegård som et nasjonalhistorisk sted, både gjennom hendelsene i 1814, men ikke minst på grunn av Jacob Nicolai Wilses mangfoldige virke, både i Spydeberg og senere i Eidsberg.


Innvilesen av lysthuset var lagt til årets familiedag på Spydeberg Prestegård. Dette passet bra på mange måter. Været var upåklagelig og det kom over 300  besøkende. Det ble derfor et verdig og ikke minst morsomt arrangement.


Familiedagen ble åpnet av ordfører Petter Schou. Han påpekte viktigheten av å vise bredden i hva prestegården kan tilby. Gjennom en familie- og markedsdag har vi muligheten til å engasjere også nye generasjoner, sa ordføreren.


Spydeberg Brass holdt en flott og feiende konsert. Deretter var det Fredrik fra Norske talenter som demonstreret bueskyting med påfølgende "konkurranser" der alle fikk prøve seg. Mange fulgte også havehistoriker Madeleien von Essens guiding i Wilses have. Og Galleri Stabburet var åpent hele dagen med tegninger av 5.klassingene i kommunen.


Sist men ikke minst, var det godt salg av kioskvarer, grønnsaker,saft og syltetøy fra Wilses have.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt, både før og under arrangementet!

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G