Adressen er Giltvetveien 18, 1820 Spydeberg.

Fra Spydeberg sentrum,ta av fra riksvei 128 inn på riksvei 122 sydover mot Skiptvet. Etter ca 2,0 km, følger man Vegvesenets severdighetsskilt til Spydeberg prestegård, øverste bilde og rød ring på kartet.
Kommer man sydfra, vil man se severdighetsskilt til Spydeberg prestegård ca. 2,5 km. før Spydeberg sentrum, det nederste bildet.

P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Finn veien til Spydeberg Prestegård

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G