P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Prosjekter

Kulturarvprosjektet

Spydeberg prestegård har inngått et samarbeide med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Norsk genressurssenter-planter om videreutvikling av plantevalget i haven. Relevante historiske sorter fra norske klonarkiver vil bli stillt til rådighet for Spydeberg prestegårdshave. I første omgang vil det dreie seg om suksessiv reetablering av frukthaven og nødvendig reetablering av Wilses "planteskole" til nødvendig testing og videreformering av plantemateriale i haven. Plantevalget i haven skal være tett opp til hva Wilse hadde  i haven.

 

Norsk genressurssenter leverer gamle sorter/arter til haven i samråd med en kulturarvgruppe utpekt av Stiftelsen Spydeberg prestegård. Gruppen består av følgende personer:

- Anlaug Olafsrud

- Gerd Torhaug

- Madelene von Essen

- Harald Gullåsen

- Morten Rasmussen fra NIBIO

 

Stiftelsen Spydeberg prestegård mottok 2 kirsebærtrær 6. september 2017 fra NIBIO. Det ene ble plantet i Wilses "planteskole" av Roar Murtnes hos fylkeskonservatoren, og det andre ble plantet i frukthaven. Når det gjelder utplanting av flere frukttrær i haven så vil kulturarvgruppen ta stilling til antall og plassering. Vi vil så langt det er mulig prioritere gamle sorter som har vært dominerende i Østfold / Østlandsområdet.

I samarbeidet med NIBIO inngår også at Spydeberg prestegårdhave skal være backup-sted for norske klonarkiver.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G