P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Stiftelsen Spydeberg prestegård

Stiftelsen Spydeberg prestegård ble stiftet 23.september 2007 med

følgende formål:


Forvalte Spydeberg prestegård som nasjonalminnesmerkeFormidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700tallet og Jacob Nicolai        Wilses arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Formidle historien om 1814 og den betydning disse hendingene har for oss i dag.

Skape interesse og engasjement for kultur- og miljøspørsmål, fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.
Les mer om Stiftelsen Spydeberg prestegård her.


Stiftelsen Spydeberg prestegård er registrert i Brønnøysundregisteret med

org.nr. 891 950 632.


Stiftelsens vedtekter kan du lese her.


Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi.


Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold.


Hovedbygning, stabbur og hage ble fredet i 1991 av Riksantikvaren.


I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har hatt det fulle ansvar for forvaltning og drift.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G