P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Utgravninger - under oppgradering

Utgravingssjaktene ble lagt på kryss og tvers i hagen og avdekket at de ulike elementene som sees på Wilses tegning virkelig hadde eksistert der i hans tid. Selv med en svær gravemaskin greide Ole Jørgen Moen å avdekke hagens hemmeligheter centimeter for centimeter, mens arkeologene Inger Ernstsson og Aja Guldåker, og landskapsarkitekt Anne Kaurin fulgte med på hvert tak med grabben. Se mer om dette under siden "Utgravninger".
MER TEKST MÅ INN HER. SE GAMMEL HJEMMESIDE.Presten Jacob Nicolai Wilses tegning av sin hage på Spydeberg prestegård i 1770-årene.

Madeleine von Essen tar en kikk på Wilses gamle hageplantegning for å se etter gjenkjennbare trekk.

Fra et av prestegårdens vinduer så området for Wilses hage slik ut, før den hagearkeologiske utgravingen begynte i september 2011.

I forgrunnen ses rotskudd av Wilses gamle lind som blåste ned en vinternatt etter jul 2011.

Spor etter en hagedam. Den var tettet i bunnen med leire slik som var vanlig før.

Utgravingssjaktene ble lagt på kryss og tvers i hagen og avdekket at de ulike elementene som ses på Wilses tegning virkelig hadde eksistert der i hans tid.

Det ble funnet rester av diverse gjenstander i de ulike sjaktene, slik som krittpiper, keramikkboller og glass. I området rundt kollen med solskiven ble det funnet biter av fajanse, en kopp av ostindisk porselen og antagelig et merke fra en flaske med initialene A.G. og årstallet 1716. 

Arkeolog Aja Guldåker kjenner på strukturen i jordlagene.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G