P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Bli medlem !

HVA MED ET MEDLEMSSKAP ?

Venneforeningen er åpen for alle. Både enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan bli medlemmer. Medlemmene er i hovedsak fra alle kommuner i Indre Østfold, men også fra landet for øvrig.

Medlemsskapet koster kr. 200,- pr år. Familiemedlemsskap, dvs 2 personer, koster kr. 300,- pr. år. Innmelding skjer til konto:   1135 05 23954   -    Spydeberg Prestegårds Venner.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G