P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Christian Frederik

Om Christian Frederik i Spydeberg

Christian Frederik hadde en bred utdannelsesbakgrunn. Han hadde fått mye av det verdigrunnlaget og den kunnskapen som det sømmet seg for moderne kongelige ungdommer på denne tiden. Vi ser at kjærligheten hans til naturen, kulturen og menneskene sto sentralt, og at han var et ekte barn av opplysningstidens idealer.


Han engasjerte seg aktivt som preses i vitenskapsselskapet i Trondheim og bidro til å få Frederik den 6. til å gi opp sin motstand mot eget universitet i Norge. Da som nå, ble kunnskap sett på som farlig for enkelte.


Vi kjenner til hvordan Christian Frederik sammen med en rekke dyktige og kunnskapsrike personer laget Europas mest liberale og framtidsrettede grunnlov. Han så at nasjonen, og ikke vasallstaten, var den beste rammen omkring folks liv, på alle måter. For dette godet for et folk, var han villig til å oppgi sin personlige ambisjon, nemlig kongemakten. Han satte til å med hele sin arverett til den danske tronen i fare for denne saken, som etter hans mening, gjaldt det norske folkets lykke.


Det er sterk lesing det brevet han skrev på fransk til Karl Johan om kvelden 8. august i Spydeberg prestegård.


Han åpner brevet med: Monsieur mon cousin!  De skal finne meg meget villig til at slutte meg til de midler der kunne sikre det norske folks lykke og foreløpig give freden tilbake til verden, nemlig Fredrikstens overgivelse og

overdragelsen av den utøvende makt i folkets hender.


Så ber han Karl Johan om et fortrolig møte for å drøfte maaden hvorpå man skal ordne de sager der gjensidig ligger oss på hjertet for de scandinaviske folks lykke.


I det andre brevet, etter at han garanterer våpenstilstandsforhandlinger, sier han:

Jeg har ikke vildet andet enn den norske folks lykke. Jeg vil ennu ønske å kunne bidrage dertil med personlige ofre. Jeg ønsker likeledes at den (folkets lykke) kan sikres, ved de bestemmelser der kunne blive fastsatte, og som alene et Storthing kunne antage.


Slik pleide ikke monarker å si og mene på den tiden! Nemlig at monarker fikk sin makt fra folket, og derfor måtte gi den tilbake til folket, som så kunne gi den videre til en annen monark om de ønsket..


Christian Frederik  krever videre at den nuværende forfatning skulde tjene som grundlag for foreningen.


Som tydeligt bevis på mitt opriktige ønske om at bevare den norske nation fra ulykkerne ved en forfærdelig krig, erklærer jeg bestemt at ville tilbakegive de rettigheder som nationen har overdraget mig med den udøvende makt, i deres hender. Det er kun for Storthinget at jeg kan gjøre dette.

Deres bevaagne fætter Christian Frederik

Den 8. august  1814. A Son Altesse Royale le Prince Royale de Suède.


Christian Frederik, (1786 - 1848) var norsk regent fra 17. mai til

10. oktober 1814.

Maleri av J.L.Lund 1813

(placeholder)

Spydeberg prestegård. Tegning: J.N. Wilse 1779

S  P  Y  D  E  B  E  R  G