P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Havekomiteen

Presten Jacob Nicolai Wilses tegning av sin hage på Spydeberg prestegård i 1770-årene.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G