P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Besøksdager 2019

På Spydeberg prestegård kan man fornemme viktige deler av Norges historie på 17- og 18-hundretallet. Benytt anledningen denne sommeren!


Prestegården er åpen for besøk stort sett hver søndag

(kl. 12.00 til 15.00) fra 23. juni til 1. september. Vafler, kaffe med mer kan kjøpes.


De fleste søndagene er det omvisning fra kl. 13.00. Nærmere info om dette vil du se nederst på denne siden. Omvisning koster kr. 50,- pr. person, barn gratis.


På noen få søndager vil det være private arrangementer på prestegården. Dette fremgår av oppstillingen nedenfor.


Planen for guiding sommeren 2019 er som følger:


23-06:    Trygve Aarvig

30-06:    Trygve Aarvig

07-07:

14-07:    Ulf Torhaug  

21-07:    Frank og Solvår Beitmann

28-07:    Frank og Solvår Beitmann

04-08:    Harald Gullåsen

11-08:    Kjell Martin og Ragnhild Sørby

18-08:    Ulf Torhaug

25-08:    Mari Gullåsen

01-09:    Trygve Aarvig ( familiedagen )


(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G