P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Program for 2019


Mandag 11/2, kl. 18.30:   Årsmøte                                          

Ordinært årsmøte. Deretter får vi Petter Anton Unnerud med historier fra gamle Stasjonsgata. Vi avslutter med kaffe og wienerbrød i stuene.


Torsdag 7/3, kl. 18.30: ”Urtemedisin: Dagsaktuell eller forhistorisk ?”                

Foredragsholder er Mari Jerstad. Hun har en bachelorgrad innen urtemedisin fra 2014 og ble i 2018 fulltidsstudent ved UiO med mål om å forske på urtemedisin. Hun er fagkontakt for fytoterapi i Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon og programleder for radioprogrammet ”Ugress” på radiOrakel. I sitt foredrag vil hun også ta for seg vekster i Wilses urtehage. Enkel servering. Pris medlemmer kr. 100,- .

Pris øvrige kr. 150,-. Påmelding.  


Torsdag 25/4, kl. 18.30:   En aften i kunstens sfære                               

Musikk, poesi og kunst i Norge på siste halvdel av 1700-tallet. Etter kåserier og kulturelle innslag er det ost-& vinkveld. Pris medlemmer kr. 150,-. Pris øvrige kr. 250,-. Påmelding.


Fredag 17/5, kl. 08.00:  17. mai-frokost på Spydeberg prestegård                     

Åpent for alle. Arrangementet annonseres i lokalavisen. Påmelding. Pris kr. 100,-


Fredag 14/6, kl. 18.00:  Sommerfest                               

Sommerfest etter tradisjonelt mønster. (Kulturelt innslag.) Påmelding.


Søndag 1/9, kl. 12.00:  Familiedag & høstmarked på Spydeberg Prestegård      

Konsert ved Spydeberg Brass. Dramaleker for barn, konkurranser, guiding. Salg av mat og drikke. Høstmarked med salg av produkter fra Wilses have. Galleri Stabburet er åpent.


Onsdag 18/9 kl. 18.30: Kåseriaften                                         

Kåseri ved Tor-Aksel Busch: Tema avklares senere. Servering.

Pris medlemmer kr. 100,-. Pris øvrige kr. 150,-. Påmelding.


Torsdag 10/10 kl. 18.30: " Europarådet - demokratiet må vinnes hver dag!"      

Kåseri ved Ingjerd Schou. Servering. Pris medlemmer kr. 100,-.

Pris øvrige kr. 150,-. Påmelding.


Fredag 15/11,  kl. 18.30: ”Wilseaften”                               

Wilseaften – me detaljert tema avklares senere. (Blant annet med mat og drikke på Wilses tid.) 1700-talls middag.  Pris medlemmer kr. 200,-. Pris øvrige kr. 300,-. Påmelding.  


Torsdag 12/12, kl. 18.30: Førjulsfest                                    

Tradisjonelt program med servering, kulturelt innslag. Påmelding.

(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G