P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Utleie

Spydeberg Prestegård er et svært etterspurt sted å arrangere jubileer og andre store merkedager og tilstelninger. Lokaler kan bestilles ved henvendelse til styreleder i Stiftlsen Spydeberg prestegård:


Harald Gullåsen,

mob.tlf.: 905 79 249, eller e-post:  hm-gull@online.no(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G