P  R  E S  T  E  G  Å  R  D

Kontakt oss

Spydeberg Prestegårds Venner har ingen ansatte. Styret innehar imidlertid de nødvendige funksjoner som kontaktledd for våre medlemmer og drift av foreningen.

Styreleder Stig Martin Sandem kan treffes på telefon 918 35 023 og har e-post: ssandem@online.no.


Styrets sammensetning for øvrig sees her.
(placeholder)

S  P  Y  D  E  B  E  R  G