Program

    P R O G R A M   F O R   2 0 2 1      

SPYDEBERG PRESTEGÅRDS VENNER

 


Årsmøte -  mandag 21/6, kl. 18.30

Randi Skulberg har gjennom mange år forestått registrering av interiør og utsyr på Spydeberg prestegård. Hun vil etter årsmøtet oppdatere status i dette arbeidet og overrekk til Stiftelsen v/ Harald Gullåsen en ajourført mappe med oversikt over alt som er registrert pr. mai 2021.Åpne søndager

Fra 20. juni til 8. august er det åpne sommersøndager på Spydeberg Prestegård med servering,

guiding og andre innslag.


 

Familiedag og høstmarked på Spydeberg prestegård - søndag 19. september

Musikalske innslag, leker for barn, konkurranser, guiding, og salg av mat og drikke.

Høstmarked med salg av produkter fra Wilses hage.


 

Konsert  -   tirsdag  21/9, kl.18.30

Mer om dette senere

 

 

Tirsdag 28. september kl. 18.30: Foredrag v/ Per Kristian Skulberg

     «Om torskefisket i Indre Østfold». Per Kristian forteller om alt det vi vet fra tida da Indre Østfold i steinalderen var skjærgård med øyer og fjordarmer.

 

 

Onsdag 13. oktober kl. 18.30: Kåseriaften ved Bjarne Thoresen

Bjarne vil forteller om Smalelva. Hans kåseri heter:

«Smalelva – fra kvernstein til generator.»

Etter kåseriet er det enkel servering. Påmelding.

Pris kr. 100,- for medlemmer. Kr. 150,- for ikke medlemmer.  ”Wilseaften”  -   fredag 12/11, kl. 18.30

Wilseaften – mer detaljert tema avklares senere.

Pris medlemmer kr. 250,-. Pris øvrige kr. 350,-. Påmelding.

 

 

Førjulsfest  -  torsdag 9. desember, kl. 18.30

Tradisjonelt program med servering. (Kulturelt innslag.) Påmelding.