P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D


Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi.


Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold.


Hovedbygning, stabbur og hage ble fredet i 1991 av Riksantikvaren.


I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har hatt det fulle ansvar for forvaltning og drift.

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

SPYDEBERG PRESTEGÅRD